genomförandeplan för BIM (SS-EN ISO 19650-2:2019)

plan som förklarar hur aspekter rörande informationshantering ska genomföras av leveransgruppen

genomförandeplan för BIM (SS-EN ISO 19650-2:2019) förekommer även på följande sidor: