informationsägare (Nationella Riktlinjer)

person som ansvarar för att beställarorganisationen har kompetens och resurser att rätt och kvalitetssäkrad information förvaltas på ett säkert sätt

informationsägare (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: