kvalificerare livscykelstatus (Nationella Riktlinjer)

beteckning för status hos värdet för en egenskap

kvalificerare livscykelstatus (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: