modellansvarig (Nationella Riktlinjer)

person som hos en leverantör ansvarar för att innehållet i en modell uppfyller beställarens krav

modellansvarig (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: