modellsammanslagning (SS-EN ISO 19650-1:2019)

skapandet av en sammansatt informationsmodell (3.3.8) från separata informationsmängder (3.3.12)

modellsammanslagning (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: