process (SS-ISO 55000:2014)

serie besläktade eller samverkande aktiviteter som omvandlar inflöden till utflöden

process (SS-ISO 55000:2014) förekommer även på följande sidor: