system (EN 61355-1:2009)

set of interrelated objects with the purpose of performing a common function

system (EN 61355-1:2009) förekommer även på följande sidor: