tillgång (SS-EN ISO 19650-1:2019)

vara, sak eller enhet som har potentiellt eller verkligt värde för en organisation

tillgång (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: