tillgångsinformationskrav AIR (SS-EN ISO 19650-1:2019)

informationskrav (3.3.2) relaterade till driften av en tillgång (3.2.8)

tillgångsinformationskrav AIR (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: