tillgångsinformationsmodell AIM (SS-EN ISO 19650-1:2019)

informationsmodell (3.3.8) relaterad till användningsskedet (3.2.12)

tillgångsinformationsmodell AIM (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: