tillgångsportfölj (SS-ISO 55000:2014)

tillgångar (3.2.1) som omfattas av ledningssystemet för tillgångar (3.4.3)

tillgångsportfölj (SS-ISO 55000:2014) förekommer även på följande sidor: