typ (CoClass)

grupp av objekt med minst en gemensam egenskap

typ (CoClass) förekommer även på följande sidor: