utlösande händelse (SS-EN ISO 19650-1:2019)

planerad eller oplanerad händelse som förändrar en tillgång (3.2.8) eller dess status under dess livscykel (3.2.10), och som resulterar i informationsutbyte (3.3.7)

utlösande händelse (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: