utrymme (SS-EN ISO 12006-2:2020)

avgränsad tredimensionell utsträckning definierad fysiskt eller fiktivt

utrymme (SS-EN ISO 12006-2:2020) förekommer även på följande sidor: