vara (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk)

materiellt objekt som erbjuds till försäljning

vara (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk) förekommer även på följande sidor: