virtuell konstruktion och byggande VDC (Nationella Riktlinjer)

användningen av BIM i syfte att optimera projektering och produktion

virtuell konstruktion och byggande VDC (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: