work breakdown structure WBS (Nationella Riktlinjer)

planeringsmetod där samtliga aktiviteter i ett projekt inordnas hierarkiskt i hanterbara arbetspaket

work breakdown structure WBS (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: