ytmodell (Nationella Riktlinjer)

CAD-modell i vilken tredimensionell form visas med hjälp av ytobjekt

ytmodell (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: