Kvalificerare för egenskaper

Metod för att beskriva ett mer ambitiöst sätt att beskriva egenskaper som på ett mer fingraderat sätt täcker in hela livscykeln, att använda när man utväxlar digital information om byggd miljö.

Länk till tagg

Kvalificerare för egenskaper förekommer även på följande sidor: