Organisationens informationskrav

Kraven som aktörer har på en byggnad eller en anläggning ligger till grund för kraven på informationen om byggnaden eller anläggningen.

Länk till tagg

Organisationens informationskrav förekommer även på följande sidor: