Projektinformationsmodell

Metod för att dokumentera och omsätta kraven på en ny- eller ombyggnad av en byggnad eller anläggning till en realiserad byggnad eller anläggning inom ramar gällande tid, ekonomi, miljö, funktion, m.m.

Länk till tagg

Projektinformationsmodell förekommer även på följande sidor: