Informationsleveranskrav

Krav och anvisningar för leverans och hantering av information såsom krav på filbenämning, krav på format, m.m.

Läs mer

Leveransspecifikationer

Urval av Riktlinjernas leveransspecifikationer kompletterat och justerat utifrån organisationens behov och förutsättningar.

Läs mer

Begrepp

Urval av Riktlinjernas begreppslista kompletterat och justerat utifrån organisationens behov och förutsättningar.

Läs mer

Metoder

Relevanta så-kallade metoder (anvisningar) för informationshantering såsom praktiska anvisningar för hantering av en leveransspecifikation, egenskaper i en IFC-modell, benämning av olika filtyper, m.m.

Läs mer

Mallar

Urval av Riktlinjernas mallar kompletterat och justerat utifrån organisationens behov och förutsättningar, såsom mallar för filutbytesmatris, gränsdragningslista, möten, m.m.

Läs mer

Värdelistor

Urval av Riktlinjernas värdelistor kompletterat och justerat utifrån organisationens behov och förutsättningar, såsom listor för ansvarig part, redovisningssätt, innehåll i filer, detaljeringsgrad, m.m.

Läs mer

Organisation

Rollbeskrivning och organisationsöversikt för informationshantering, baserat på rollbeskrivningar från Nationella Riktlinjer och justerat och anpassat utifrån organisationens behov och förutsättningar.

Läs mer

Verktyg

Länkar till verktyg för informationshantering såsom kravdatabas, PTS, filhantering, ärendehantering, 3D-viewers, granskning och godkännande, miljö, m.m.

VerktygVerktygVerktyg