huvudplan för informationsleveranser (SS-EN ISO 19650-2:2019)

plan över samtliga relevanta delplaner för informationleveranser (3.1.3.4)

huvudplan för informationsleveranser (SS-EN ISO 19650-2:2019) förekommer även på följande sidor: