utförare (SS-EN ISO 19650-1:2019)

leverantör av information (3.3.1) beträffande arbeten, varor eller tjänster

utförare (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: